Traeth Aberdyfi

Aberdyfi, Gwynedd, LL35 0EA

Mae Aberdyfi, yn un o’r mannau fwyaf deniadol yng Ngwynedd, yn sefyll ar smotyn darluniadol ble mae’r mynyddoedd yn cwrdd â’r môr, ar aber yr Afon Dyfi.  Mae’r traeth poblogaidd gyda’i thywod perffaith ac ambell i dwyni tywod bob hyn a hyn yn ymestyn am filltiroedd, oddi wrth Aberdyfi ei hun yr holl ffordd i Dywyn. Er bod y môr yn edrych yn groesawgar rhaid bod yn wyliadwrus, gan fod y cerrynt yn gallu bod yn gryf iawn yma, yn enwedig wrth agoriad y moryd. Porth gweithiol oedd Aberdyfi yn y dyddiau a fu. Ond, y dyddiau hyn, mae’r grefft o hwylio yn canolbwyntio ar hamdden a phleser - mae Aberdyfi yn ganolfan hwylio a chwaraeon dŵr prysur iawn, a bu teithiau cwch yn rhedeg o’r harbwr. Mae cyfyngiadau ar gŵn a hefyd parth gwahardd cychod.  Mae’r glan deheuol, ar hyd aber Dyfi, yn rhan o’r Warchodfa Natur Genedlaethol Dyfi.  Yn ogystal, mae’r ardal hon yn hafan i fywyd gwyllt ac yn safle Ramsar (wedi ei enwi ar ôl confensiwn sydd yn annog defnydd doeth o gorstir eithriadol y byd).

Mwynderau

  • Parcio
  • Toiled
  • Mynedfa i’r Anabl
  • Siop
  • Yn agos i gludiant cyhoeddus