Chocablock Corris

Corris Craft Centre, Corris, Gwynedd, SY20 9RF

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01654 761617

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page chocablock@outlook.com

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page https://chocablockcorris.co.uk/

Mae Chocablock yn fusnes teuluol bach cyfeillgar yng Nghanolfan Grefftau Corris. Dewch i brofi eu siocled a chyffaith unigryw a wnaed â llaw. Maent yn cynhyrchu amrywiaeth hyfryd o siocledi di-laeth, fegan a di-glwten. Gallwch wedl ystod hyfryd o siocledi diabetig, di-siwgr wedi eu gwneud gyda melysydd naturiol (stevia). Dewch i ymweld â nhw ac ymuno ag un o'r gweithdai siocled i greu bar siocled neu  hwyl pizza siocled ar .gyfer y teulu cyfan.

Mwynderau

 • Toiled
 • Croeso i bartion bws
 • Arhosfan bws gerllaw
 • Derbynnir cardiau credyd
 • Parcio
 • Croesewir teuluoedd
 • Mynedfa i’r Anabl
 • Caffi/Bwyty ar y safle
 • Toiledau Anabl
 • Cyfleusterau newid babanod
 • WiFi am ddim