Y Garth

Plas Talgarth Health and Leisure Resort, Pennal, Gwynedd, SY20 9JY

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01654 791394

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page ygarthpennal@gmail.com

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://www.y-garth-pennal.co.uk

Mae Y Garth yn Fusnes Bar, Bwyty a Chynhadledd wedi'i leoli ym Mhennal, rhwng pentref arfordirol Aberdyfi a thref farchnad Machynlleth. Mae'n cymryd ei enw o gyrchfan deuluol Clwb Iechyd a Hamdden Macdonald Plas Talgarth y mae wedi'i leoli ynddo. Mae Clwb Iechyd a Hamdden Y Garth a Macdonald Plas Talgarth yn croesawu preswylwyr a phobl nad ydynt yn breswylwyr fel ei gilydd ac mae cyfleusterau'r gyrchfan arobryn yn agored i bawb.

Gwobrau

  • Thumbnail