Glan yr Afon

Pennal, Gwynedd, SY20 9DW

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01654 791285

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page info@riversidehotel-pennal.co.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://www.riversidehotel-pennal.co.uk/

Mae'r holl fwyd yn cael ei baratoi'n ffres yng ngwesty Glan yr Afon gan y tîm o gogyddion, sydd ond yn defnyddio'r cig, pysgod a llysiau o'r ansawdd gorau sy'n dod o ffynonellau lleol. Mae'r bwyty yn eistedd 50 o westeion mewn un eisteddiad, gan gymryd dau eisteddiad ar benwythnosau ac yn ystod cyfnodau prysur. Fe'ch cynghorir i archebu ymlaen llaw ar nosweithiau Gwener a Sadwrn ac amseroedd cinio dydd Sul er mwyn osgoi cael eich siomi. Rhowch wybod i'r bwyty ymlaen llaw am unrhyw ofynion dietegol arbennig.

Gwobrau

  • Thumbnail