Sinema Magic Lantern

Corbett Square, Tywyn, Gwynedd, LL36 9DF

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01654 710260

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page tywyncinema@gmail.com

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page https://www.tywyncinema.co.uk/

Retail Book Direct Icon for Snowdonia retail page Llogi yn Uniongyrchol

Mae Sinema Magic Lantern wedi bod yn Nhywyn ers 1893, ac fe'i hadeiladwyd gyntaf fel ystafelloedd ymgynnull y dref. Roedd yn un o'r sinemâu gweithredol cyntaf yn y DU gyda phrawf yn bodoli bod ffilmiau wedi'u dangos yma ers 1900. Erbyn heddiw mae'n sinema hollol fodern, gyda system taflunio digidol 4K (3D) a sain amgylchynol Dolby 7.1. Yn ogystal â dangos ffilmiau, mae yna raglen llawn yn cynnwys ffrydio byw o'r RSC a'r National Theatre, comedi byw a cherddoriaeth byw. Mae bar gyda dewis helaeth hefyd. 

Mwynderau

  • Yn agos i gludiant cyhoeddus
  • Llwybr Arfordir Cymru gerllaw
  • Gweithgareddau awyr agored gerllaw
  • Croesewir grwpiau
  • Gorsaf tren gerllaw
  • Traeth gerllaw
  • Llwybr beicio gerllaw