Canolfan Grefft Corris

Corris, Gwynedd, SY20 9RF

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01654 761584

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page info@corriscraftcentre.co.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page https://www.corriscraftcentre.co.uk

Wedi'u gosod yn erbyn cefndir o fryniau coediog trwchus mae 9 stiwdio grefft annibynnol lle gellir darganfod crefftwaith o safon a'r straeon unigryw y tu ôl i bob crefft. Mae'r crefftau a grëwyd yn cynnwys gemwaith, crochenwaith a serameg, canhwyllau, gwaith celf a ffotograffiaeth, jin artisan, siocledi, cerfluniau gwydr, dodrefn ac anrhegion lledr a gwlân. Mwynhewch darddiad crefftus go iawn lle gallwch brynu, a chael hwyl yn gwneud, eich crefftau unigryw eich hun gan gynnwys taflu a phaentio crochenwaith, dipio cannwyll, gwneud siocled ac adeiladu dodrefn (dros 16 oed yn unig). Mae croeso cynnes a chyfeillgar wedi'i warantu. 

Mwynhewch fwydlen flasus trwy'r dydd yng Nghaffi Corris, lle defnyddir cynhwysion o ffynonellau lleol ar draws y fwydlen. Mae'r ci poeth archwaethwr yn ffefryn cadarn, lle mae hyd yn oed y selsig yn cael eu gwneud yn arbennig gan gigydd lleol blaenllaw. Gwneir y byrgyrs gyda chig eidion Cymreig blasus, ac mae'r caws pob anorchfygol yn cyfuno Cheddar Cymreig gydag chwrw Mŵs Piws. Mae sgons ffres yn cael eu pobi'n ddyddiol a wastad yn gwerthu allan yn gyflym. Mae coffi wedi'i rostio'n lleol a'i weini gan baristas hyfforddedig. Croeso i gŵn. Wrth ymyl y Caffi mae Deli Cymreig llawn stoc.

Mae Canolfan Grefft Corris hefyd yn fan cychwyn ar gyfer amrywiaeth o atyniadau gwych i ymwelwyr: antur danddaearol Labrinth y Brenin Arthur, Corris Mine Explorers a'r Drysfa Chwedlau Cymreig.

Gyda chymaint i'w wneud a pharcio drwy'r dydd am ddim, gwnewch ddiwrnod ohono!

Mwynderau

 • Parcio
 • Derbynnir Cŵn
 • Croeso i bartion bws
 • Arhosfan bws gerllaw
 • Derbynnir cardiau credyd
 • Toiled
 • Croesewir teuluoedd
 • WiFi ar gael
 • Mynedfa i’r Anabl
 • Toiledau Anabl
 • Cyfleusterau newid babanod
 • WiFi am ddim