Canolfan Grefft Corris

Corris Craft Centre, Corris, Gwynedd, SY20 9RF

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01654 761584

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page info@corriscraftcentre.co.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page https://www.corriscraftcentre.co.uk

Porwch 9 Stiwdio Crefft unigol ar gyfer cynhyrchion unigryw a wneir gan wneuthurwyr dylunwyr y preswylwyr. Mae'r eitemau'n cynnwys teganau pren traddodiadol, gemwaith Celtaidd a chyfoes, dodrefn coedwig naturiol, cerfluniau gwydr, canhwyllau wedi'u cerfio â llaw, llysieulyfr llysieuol a meddyginiaethau, jin crefftwrol gwobrwyiedig, siocledi wedi'u gwneud â llaw, crochenwaith a'r dreigiau ysmygu enwog.

Mae llawer o'r stiwdios yn cynnig cyfleoedd ar gyfer gweithgareddau crefft ymarferol, gan gynnwys paentio crochenwaith, dipio cannwyll, gwneud siocled ac adeiladu dodrefn. Ffordd syndod o dda i ymlacio!

Mae Canolfan Grefftau Corris hefyd yn fan cychwyn ar gyfer anturiaethau tanddaearol Labyrinth y Brenin Arthur a Corris Mine Explorers. Mae caffi Y Crochan yn gwasanaethu bwydlen blasus drwy'r dydd gan ddefnyddio cynnyrch ffres, lleol a thymhorol. Mae llawer o'r cynhwysion yn dod o siop bwyd a diod cyfagos Bwtri Y Crochan.

Mwynderau

 • Parcio
 • Derbynnir Cŵn
 • Croeso i bartion bws
 • Gorsaf bws gerllaw
 • Derbynnir cardiau credyd
 • Toiled
 • Croesewir teuluoedd
 • WiFi ar gael
 • Mynedfa i’r Anabl
 • Toiledau Anabl
 • Cyfleusterau newid babanod
 • WiFi am ddim