Llety Brynawel

  • 1 Star Rating Star icon rating the accommodation 1 Stars
  • 2 Star Rating Star icon rating the accommodation 2 Stars
  • 3 Star Rating Star icon rating the accommodation 3 Stars
  • 4 Star Rating Star icon rating the accommodation 4 Stars

Ffordd y Tŵr, Pennal, Gwynedd, SY20 9DP

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01654 791206 Retail Mobile Number Mobile Number icon for Snowdonia retail page 07528 768816

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page info@lletybrynawel.co.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://www.lletybrynawel.co.uk/

Mae'r tŷ gwestai Sioraidd hwn wedi'i leoli ym mhentref Pennal yn neheudir Eryri, rhwng Aberdyfi a Machynlleth - y lleoliad arfordirol a gwledig perffaith. Mae wedi'i ddodrefnu a'i addurno mewn ffordd gyfoes, cynnil, gyda lliwiau lleddfol, gweithiau celf, ffabrigau toreithiog a nodweddion cyfnod megis caeadau pren, paneli waliau a lleoedd tân haearn bwrw. Mae'r perchnogion hefyd yn berchen ar Glan yr Afon / Riverside, bwyty chwaethus - a phoblogaidd iawn - wedi'i leoli yn nhafarn, o'r 16eg ganrif, y pentref. Gweinir brecwast yma, dim ond dwy funud o gerdded o Llety Brynawel. 

Gwobrau

  • Thumbnail