Gwerniago

 • 1 Star Rating Star icon rating the accommodation 1 Stars
 • 2 Star Rating Star icon rating the accommodation 2 Stars
 • 3 Star Rating Star icon rating the accommodation 3 Stars

Pennal, Machynlleth, Gwynedd, SY20 9JX

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01654 791227

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page contact@gwerniago.co.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://www.gwerniago.co.uk/

Canolfan ddelfrydol ar gyfer yr arfordir, Eryri a Chanolbarth Cymru. Ger RSPB Ynys-hir a Phrosiect Gweilch Dyfi. Golygfeydd gwych, bywyd gwyllt diddorol. Cyfleusterau modern rhad ac am ddim. Parcio yn ôl babell a caniateir thanau gwersyll.

Mwynderau

 • Dillad gwely ar gael
 • Derbynnir cardiau credyd
 • Nwy ar gael
 • Parcio (Bws)
 • Yn agos i gludiant cyhoeddus
 • Siaradir Cymraeg
 • Fferm weithiol
 • Toiled cemegol
 • Pwynt trydan
 • Mynediad i’r rhyngrwyd
 • Caniateir anifeiliaid anwes drwy drefniant
 • Cawod
 • WiFi ar gael

Gwobrau

 • Thumbnail