Bungalow No. 1 Plas Talgarth

 • 1 Star Rating Star icon rating the accommodation 1 Stars
 • 2 Star Rating Star icon rating the accommodation 2 Stars
 • 3 Star Rating Star icon rating the accommodation 3 Stars
 • 4 Star Rating Star icon rating the accommodation 4 Stars
 • 5 Star Rating Star icon rating the accommodation 5 Stars

Plas Talgarth, Pennal, Machynlleth, SY20 9LG

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 07719 882144

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page gat7272@aol.com

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://www.plastalgarth.co.uk/

Byngalo gwyliau 5 seren wedi'i leoli yn Neheudir Eryri ger pentref hardd Aberdyfi. Seibiant byr ar gael, caniateir anifeiliaid anwes. Dwy ystafell wely (cysgu 4) a dwy ystafell ymolchi. Golygfeydd godidog. Cyfleusterau ar y safle. Gweler y wefan am fanylion llawn.

Mwynderau

 • Trwyddedig/Trwydded Fwrdd/Bar neu Glwb Trwyddedig
 • Peiriant golchi ar y safle
 • Croesewir teuluoedd
 • Telerau arbennig i fwrw’r Sul, ganol wythnos neu wyliau byrion ar gael
 • Cyfleusterau hamdden
 • Iechyd/Ffitrwydd/Harddwch
 • Arhosfan bws gerllaw
 • Gweithgareddau awyr agored gerllaw
 • Cylchdaith Llwybr Arfordir Cymru gerllaw
 • Dillad gwely ar gael
 • Gardd
 • Dim Ysmygu
 • Te/Coffi
 • WiFi ar gael
 • Sba
 • Adeilad hanesyddol/heneb gerllaw
 • Golff ar gael (ar y safle neu gerllaw)
 • Llwybr beicio Sustrans gerllaw
 • Llwybr Arfordir Cymru gerllaw
 • Caffi/Bwyty ar y safle
 • Llofft llawr gwaelod
 • Parcio
 • Pwll nofio
 • WiFi am ddim
 • Cyfleusterau plant
 • Traeth gerllaw
 • Beicio mynydd gerllaw
 • Llwybr beicio gerllaw
 • Llwybr cerdded gerllaw

Gwobrau