Y Deli Cymraeg

Canolfan Grefft Corris, Corris, Gwynedd, SY20 9RF

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01654 761437

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page cafe@corriscraftcentre.co.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page https://www.corriscraftcentre.co.uk/Where-to-Eat

Porwch y silffoedd sy’n orlawn o gynnyrch blasus a wneir gan y tyfwyr, ffermwyr a chynhyrchwyr ymroddedig ac angerddol o Gymru. Yma cewch y Bara Brith blasus sy'n cael ei bobi yn y caffi cyfagos, yn ogystal â Chacennau Cri, bisgedi, siytni, mêl, cawsiau, jamiau, cyffeithiau, cynhyrchion tsilis a halen môr Cymreig. Maent yn gwerthu wisgi Cymreig, gwirodydd, cwrw a seidr Cymreig. Mae gan Y  Deli Cymraeg obsesiwn dod o hyd i gynnyrch, gyda phopeth wedi'i wneud yng Nghymru, yn aml gan gynhyrchwyr crefft, gyda llawer o eitemau wedi eu cynhyrchu ychydig filltiroedd i ffwrdd. Maent yn arbenigo mewn basgedi bwyd a diod o Gymru. Dewiswch o ystod o hamperi parod neu greu un eich hun. Dewiswch eich hoff eitemau o silffoedd y Deli a bydd y staff yn creu hamper moethus i chi.  

Mwynderau

  • Parcio
  • Croeso i bartion bws
  • Arhosfan bws gerllaw
  • Derbynnir cardiau credyd
  • Toiled
  • Croesewir teuluoedd
  • Mynedfa i’r Anabl
  • Toiledau Anabl
  • Cyfleusterau newid babanod
  • WiFi am ddim