Castell Penrhyn

Llandygai, Bangor, Gwynedd, LL57 4HT

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01248 353084

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page penrhyncastle@nationaltrust.org.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page https://www.nationaltrust.org.uk/cy_gb/castell-penrhyn

Mae'r castell anferthol neo-Normanaidd yma, o'r 19ed ganrif, wedi ei leoli rhwng Eryri a'r Afon Menai. Mae'n llawn o eitemau diddorol, fel gwely llechen yn pwyso tunnell gafodd ei wneud ar gyfer y Frenhines Victoria, cerfiadau cymhleth, gwaith plastr a dodrefn ffug-Normanaidd. Hefyd, mae yma gasgliad gwych o beintiadau. Mae'r ceginau sydd wedi eu hadfer yn werth eu gweld, ac mae yna amgueddfa rheilffordd a modelau rheilffordd hynod o ddiddorol yn y bloc stablau. Mae'r 24.3 hectar o dir yn cynnwys parcdir, casgliad o lwyni a choed ecsotig yn ogystal â gardd Fictorianaidd â wal o'i chwmpas.

Gwobrau

  • Thumbnail

Mwynderau

  • Yn agos i gludiant cyhoeddus
  • Parcio
  • Cylchdaith Llwybr Arfordir Cymru gerllaw
  • Parcio (Bws)
  • Llwybr Arfordir Cymru gerllaw
  • Caffi/Bwyty ar y safle
  • Pwynt gwefru cerbydau trydan