Penguin Cafe

Full name icon Full name icon for Snowdonia accomodation page Nick Antoniazzi

260 High Street, Bangor, LL57 1RS

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01248 362036

Mae ein hufen iâ gelato a'n pizzas iâ wedi eu gwneud ar y safle. Rydym yn gwasanaethu ystod eang o goffi o safon uchel, a phrydau pasta wedi'u paratoi'n ffres.