Blue Sky Café

Ambassador Hall, Tu Cefn i 236 Stryd Fawr, Bangor, Gwynedd, LL57 1PA

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01248 355444

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page info@blueskybangor.co.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page https://www.blueskybangor.co.uk/

Mae Blue Sky yn gaffi hynod sydd wedi'i leoli ychydig oddi ar Stryd Fawr brysur Bangor. Mae pensaernïaeth fewnol syfrdanol a bwydlen liwgar yn cyfuno i greu'r lleoliad delfrydol ar gyfer mwynhau bwyd a diod. Mae yna fwydlen dymhorol ac amrywiol, gyda digon o opsiynau llysieuol diddorol. Maent hefyd wedi'u trwyddedu'n llawn ac mae ganddynt ddetholiad da o winoedd, cwrw lleol a lager.

Gwobrau

  • Thumbnail