Cytiau Bugail Tyddyn Ffrwd

Yr Erw, Y Ffor, Pwllheli, Gwynedd, LL53 6RR

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01758 701551 Retail Mobile Number Mobile Number icon for Snowdonia retail page 07790 802146

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page info@luxuryglampingwales.co.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page https://luxuryglampingwales.co.uk/

Retail Book Direct Icon for Snowdonia retail page Llogi yn Uniongyrchol

Mae Cytiau Bugail Tyddyn Ffrwd yn safle glampio aml-wobrwyol ar gyfer oedolion yn unig ym Mhen Llŷn, sy'n cynnig encil gwledig tawel mewn Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol gyda golygfeydd pellgyrhaeddol di-dor i fynyddoedd yr Eifl. Mae gan y pump cwt ystafell gawod en-suite, gwely dwbl, cegin wedi'u ffitio'n llawn, byrddau a chadeiriau (y tu mewn a'r tu allan) ar gyfer ciniawau tawel, agos atoch a stôf llosgi coed i wneud y nosweithiau oer hynny'n fwy clyd. Gellir dod o hyd i wybodaeth am bob cwt ar y dolenni canlynol:

Joan (Siwan) Lady of Wales *

Susanna Poacher’s Hut

Angharad Poacher’s Hut *

Marared Gypsy Hut

Elen Gypsy Hut 

* Mae croeso i gŵn yn y cytiau hyn drwy drefniant ymlaen llaw

Mwynderau

 • En-Suite
 • Telerau arbennig i fwrw’r Sul, ganol wythnos neu wyliau byrion ar gael
 • Arhosfan bws gerllaw
 • Gweithgareddau awyr agored gerllaw
 • Cylchdaith Llwybr Arfordir Cymru gerllaw
 • Te/Coffi
 • Derbynnir Cŵn
 • Gorsaf tren gerllaw
 • Golff ar gael (ar y safle neu gerllaw)
 • Llwybr Arfordir Cymru gerllaw
 • Derbynnir cardiau credyd
 • Parcio
 • Croesewir grwpiau
 • Disgownt i grwpiau
 • Traeth gerllaw
 • Beicio mynydd gerllaw
 • Llwybr beicio gerllaw
 • Llwybr cerdded gerllaw

Gwobrau