Bryn Noddfa

Lôn Uchaf, Morfa Nefyn, Gwynedd, LL53 6AD

Retail Mobile Number Mobile Number icon for Snowdonia retail page 07771 735862

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page BrynNoddfa@gmail.com

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page https://brynnoddfa.co.uk/

Mae'r bwyty ym Mryn Noddfa yn gweini bwyd cartref lleol, gyda'r fwydlen yn cael ei chadw'n fwriadol fyr ac yn cael ei ddiweddaru'n aml felly mae yna bob amser rywbeth ffres a gwahanol i roi cynnig arno.

Gwobrau

  • Thumbnail