Traeth Trefor

Trefor, Gwynedd, LL54 5LB

Ceir golygfeydd arbennig o Benrhyn Llŷn oddi wrth y pentref bychan, gwahanol hwn. Datblygodd Trefor diolch i’w chwarel gwenithfaen lleol. Daeth yr harbwr bychan yn fan hynod o brysur wrth allforio gwenithfaen ar hyd ac ar draws Ewrop. Mae’r traeth eu hun yn gymysgfa o dywod a cherrig man, a chaiff ei gysgodi yn bennaf, ond derbynnir wyntoedd o ogledd-orllewin. Mae pier Trefor - a adeiladwyd yng nghanol blynyddoedd prysuraf oes y gwenithfaen, ac sydd nawr yn fan poblogaidd gyda physgotwyr - yn ymestyn i’r môr am oddeutu 650ft/200m. Y dyddiau hyn, mae’r harbwr mewnol yn cael ei lenwi gan gychod pleser. Gerllaw, yng Nghlynnog Fawr, ceir Eglwys hynafol Sant Beuno, un o brif dirnod Llŷn, ar lwybr y pererinion i Ynys Enlli. 

Mwynderau

  • Parcio
  • Mynedfa i’r Anabl
  • Yn agos i gludiant cyhoeddus