Siop Gymunedol Pen y Groes

Llithfaen, Gwynedd, LL53 6PA

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01758 750072 | 01758 750462

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page sioppenygroes@hotmail.com

Siop gyfleus yn gwerthu nwyddau angenrheidiol  sy’n cael ei rhedeg gan wirfoddolwyr ydi Siop Pen y Groes yn Llithfaen. Gellir archebu papur, cylchgronau  a llefrith, yn ogystal â bara Glanrhyd, yn ddyddiol. Hefyd, mae posib archebu ffrwythau, llysiau a physgod i'w casglu o'r siop ar Ddydd Gwener. Maent yn cynnig gwasanaeth danfon nwyddau i'ch cartref os ydych chi'n hunan-ynysu. 

Mwynderau

  • Llwybr Arfordir Cymru gerllaw
  • Cylchdaith Llwybr Arfordir Cymru gerllaw
  • Arhosfan bws gerllaw
  • Derbynnir cardiau credyd
  • Taliad Apple
  • Croesewir teuluoedd
  • Mynedfa i’r Anabl