Lion Hotel

  • 1 Star Rating Star icon rating the accommodation 1 Stars
  • 2 Star Rating Star icon rating the accommodation 2 Stars
  • 3 Star Rating Star icon rating the accommodation 3 Stars

Tudweiliog, Gwynedd, LL53 8NA

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01758 770244

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page martlee.lion@gmail.com

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page https://www.lionhoteltudweiliog.co.uk/

Wedi'i leoli ym mhentref Tudweiliog, mae Gwesty'r Lion yn cynnig bwyd da, cwrw gwych a gwely cyfforddus. Mae'r Lion yn dafarn leol boblogaidd sy'n cynnig detholiad o gwrw go iawn ac roeddent yn enillwyr yng ngwobrau CAMRA yn 2008 a 2010. 

Gwobrau

  • Thumbnail