Pen Llŷn Bed and Breakfast

 • 1 Star Rating Star icon rating the accommodation 1 Stars
 • 2 Star Rating Star icon rating the accommodation 2 Stars
 • 3 Star Rating Star icon rating the accommodation 3 Stars
 • 4 Star Rating Star icon rating the accommodation 4 Stars
 • 5 Star Rating Star icon rating the accommodation 5 Stars

Gwel yr Ynys, Dinas, LL53 8SR

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01758 770755 Retail Mobile Number Mobile Number icon for Snowdonia retail page 07932 383935 | 07971 866919

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page llynaccommodation@btinternet.com

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://www.penllynaccommodation.co.uk/

Retail Book Direct Icon for Snowdonia retail page Llogi yn Uniongyrchol

Gwely a Brecwast moethus 5* yng nghartref Brian a Jane Thomas, yn Dinas, pentref bychan gwledig gyda golygfeydd gododog o'r arfordir a'r mynyddoedd. Lleoliad canolog ar gyfer Abersoch, Aberdaron a Morfa Nefyn, a'r dref farchnad leol, Pwllheli. Byddwch yn aros mewn un o ddwy ystafell wely gyfforddus dros ben, un efo gweli dwbl a'r llall efo dau weli sengl. Mae gan yr ystafell ddwbl ystafell ymolchi en-suite fawr gyda bath ac ardal gawod modern fawr, a'r un fath a ardal gawod yn unig yn yr ail ystafell. Mae'r ddwy ystafell wely wedi'u dodrefnu'n hyfryd ac mae ganddynt deledu digidol modern, cyfleusterau gwneud te / coffi, sychwyr gwallt ac ati a rhai o'r golygfeydd gorau yng Ngogledd Orllewin Cymru gyda golygfeydd trawiadol ar yr arfordir dros gefn gwlad ysgubol Penrhyn Llŷn, mynyddoedd Llŷn ac Eryri, ac ar draws y môr i Ynys Môn. Medrwch hefyd ddefnyddio lolfa gyfforddus fawr os oes angen gyda theledu a DVD a detholiad o lyfrau ac ati i ymlacio ynddo. Mae brecwast yn amrywiol ac yn hyblyg ac o safon y byddech chi'n ei ddisgwyl o unrhyw sefydliad o ansawdd; cewch frecwast wedi'i goginio neu rhywbeth ysgafnach, salad ffrwythau ffres, yoghourt, tost a choffi / te ffres neu unrhyw beth rhyngddynt; eich dewis chi! Ar foreau braf, dechreuwch gyda brecwast ar y patio wrth i chi fwynhau’r golygfeydd godidog dros benrhyn Llŷn ac Eryri a'r mynyddoedd cyfagos, cefn gwlad a morlun. Cynigir trafnidiaeth yn ôl ac ymlaen o'r llety i'r sawl sy'n dymuno cerdded Llwybr Arfordir Llŷn, neu i'r rhai sy'n dymuno cael eu codi o Orsaf Drenau Pwllheli.

Mwynderau

 • En-Suite
 • Darperir ar gyfer deiet arbennig
 • Peiriant golchi ar y safle
 • Croesewir teuluoedd
 • Telerau arbennig i fwrw’r Sul, ganol wythnos neu wyliau byrion ar gael
 • Gweithgareddau awyr agored gerllaw
 • Cylchdaith Llwybr Arfordir Cymru gerllaw
 • Dillad gwely ar gael
 • Gardd
 • Dim Ysmygu
 • Te/Coffi
 • Siaradir Cymraeg
 • WiFi ar gael
 • Adeilad hanesyddol/heneb gerllaw
 • Golff ar gael (ar y safle neu gerllaw)
 • Llwybr beicio Sustrans gerllaw
 • Llwybr Arfordir Cymru gerllaw
 • Derbynnir cardiau credyd
 • Parcio
 • Cawod
 • WiFi am ddim
 • Traeth gerllaw
 • Beicio mynydd gerllaw
 • Llwybr beicio gerllaw
 • Llwybr cerdded gerllaw
 • Archebu ar-lein ar gael

Gwobrau