Gorwel

 • 1 Star Rating Star icon rating the accommodation 1 Stars
 • 2 Star Rating Star icon rating the accommodation 2 Stars
 • 3 Star Rating Star icon rating the accommodation 3 Stars
 • 4 Star Rating Star icon rating the accommodation 4 Stars
 • 5 Star Rating Star icon rating the accommodation 5 Stars

Broom Hall Road, Abererch, Gwynedd, LL53 6PN

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01758 612805

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page jan@gorwel.info

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://www.gorwel.info/

Bwthyn carreg hardd gyda thwb cynnes. Golygfeydd syfrdanol uwchlaw'r môr. Cyfforddus iawn. Cegin fodern.Ystafell ymolchi foethus. Yn sefyll ar ei ben ei hun mewn gerddi dwy acer. Dau batio. Gerddi. Trydan a dillad gwely wedi’u cynnwys. Gwres canolog. Pedair ystafell wely, un gydag en-suite. Teledu a DVD

Mwynderau

 • Parcio
 • Teledu yn yr ystafell/uned
 • Telerau arbennig i fwrw’r Sul, ganol wythnos neu wyliau byrion ar gael
 • Dim ysmygu o gwbl
 • Dillad gwely ar gael
 • Llofft llawr gwaelod
 • En-Suite
 • Dim Ysmygu
 • WiFi ar gael
 • Peiriant golchi ar y safle
 • Cot ar gael
 • Cadair uchel ar gael
 • Gardd

Gwobrau