Marathon Llwybr Eryri On 2019

  • 14 Gorffennaf 2019

Llanberis, Caernarfon, Gwynedd, LL55 4UR

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01248 723553

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page info@alwaysaimhighevents.com

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page https://alwaysaimhighevents.com/snowdonia-trail-marathon/welcome-snowdonia-trai…

Croeso i’r Marathon Llwybr Eryri On 2019: marathon ultra, marathon llwybr trawiadol, hanner marathon a 10k, gan ddechrau a gorffen yn y brif ardal awyr agored yng Nghymru, Llanberis.
Mae’r Marathon yma yn her ym mhob ystyr y gair. Esgyn 1,685 metr dros 26 milltir o lwybrau eiconig. Bydd hwn yn ras epig wrth iddo gylchfordeithio’r ardal ac yna’n dringo copa uchaf Cymru - Yr Wyddfa. Mae'r llwybr anhygoel wedi ei amgylchu gan olygfeydd panoramig hyfryd a dringfeydd caled sy'n gwneud Parc Cenedlaethol Eryri yn fecca o'r fath ar gyfer mwynhau'r awyr agored. Wrth ymweld â Rhyd Ddu, Beddgelert, Nant Gwynant, Pen y Pass a'r Wyddfa, mae’n sicr fod y marathon llwybr hwn yn un o’r fwyaf trawiadol yn y DU!
Mae’r opsiwn hanner marathon yn cymryd mewn llawer o'r llwybrau gwych fel y marathon llawn, ond yn esgyn yr Wyddfa drwy'r llwybr Snowdon Ranger, yn hytrach na'r llwybr PyG. Mae'r 10k yn mynd heibio waelod yr Wyddfa cyn dychwelyd heibio Castell Dolbadarn ac i mewn i barc gwledig Padarn, ac yna chalon y chwareli llechi Dinorwig.
Yn ogystal â diwrnod gwych o rasio, bydd llu i'w weld a'i wneud i gadw’r gwylwyr wedi’i diddanu. Bydd hyn yn cynnwys bwyd poeth ac oer, cerddoriaeth, amrywiaeth o weithgareddau a llwyth o adloniant i blant hefyd.