Gwesty'r Royal Victoria

Llanberis, Gwynedd, LL55 4TY

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01286 870253

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page enquiries@theroyalvictoria.co.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://www.theroyalvictoria.co.uk

Edrychwch ymlaen at brofiad bwyta gwych yng Ngwesty'r Royal Victoria yn Llanberis. Mae'r gwesty wedi'i leoli mewn 30 erw o erddi a choetir, gilfach rhwng llynnoedd Padarn a Pheris, ac yn edrych yn fach gyferbyn a’r Wyddfa. Mae'r lleoliad yn gwbl syfrdanol, gyda dau fwyty a dau far. Mae bwytai Padarn a Victoria yn cynnig amrywiaeth o fwydlenni, gyda rhestr win a ddewiswyd yn ofalus i fynd gyda'r bwyd. Canolfan ddelfrydol ar gyfer archwilio Gogledd Cymru a phum munud o gerdded i bentref Llanberis.

Gwobrau

 • Thumbnail

Mwynderau

 • Cadair uchel ar gael
 • Lifft
 • Parcio
 • Yn agos i gludiant cyhoeddus
 • WiFi ar gael
 • Croeso i bartion bws
 • Derbynnir cardiau credyd
 • Gardd
 • Parcio (Bws)
 • Darperir ar gyfer deiet arbennig
 • Siaradir Cymraeg
 • Llwybr beicio Ffordd Brailsford Way gerllaw
 • Llwybr cerdded gerllaw
 • Arhosfan Sherpa gerllaw