Y Gwynedd Bar & Diner

Stryd Fawr, Llanberis, Gwynedd, LL55 4SU

Retail Mobile Number Mobile Number icon for Snowdonia retail page 07532 156618 | 07495 403747

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page Gwyneddbar.diner@gmail.com

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://www.ygwynedd.co.uk/

Mae'r Gwynedd Bar & Diner yn Llanberis yn ddim ond 5 munud o gerdded i Reilffordd yr Wyddfa ac o fewn pellter cerdded i'r rhan fwyaf o atyniadau lleol. Mae bwyd tafarn traddodiadol o safon arbennig yn cael ei gynnig yn Y Gwynedd, ac mae gan y bar rywbeth i bawb, o lagers, chwerwon, cwrw go iawn a dewis rhagorol o winoedd a gwirodydd.

Gwobrau

 • Thumbnail

Mwynderau

 • Croeso i bartion bws
 • Derbynnir cardiau credyd
 • Toiled
 • Gwybodaeth i ymwelwyr
 • WiFi ar gael
 • WiFi am ddim
 • Taliad Apple
 • Toiledau Anabl
 • Derbynnir Cŵn
 • Yn agos i gludiant cyhoeddus
 • Llwybr beicio Ffordd Brailsford Way gerllaw
 • Llwybr cerdded gerllaw
 • Gweithgareddau awyr agored gerllaw
 • Adeilad hanesyddol/heneb gerllaw