Glan Y Bala

 • 1 Star Rating Star icon rating the accommodation 1 Stars
 • 2 Star Rating Star icon rating the accommodation 2 Stars
 • 3 Star Rating Star icon rating the accommodation 3 Stars
 • 4 Star Rating Star icon rating the accommodation 4 Stars

Llanberis, Caernarfon, Gwynedd, LL55 4TY

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01286 871097 Retail Mobile Number Mobile Number icon for Snowdonia retail page 07743 089116

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page enquiries@glanybala.com

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://www.glanybala.com/

Golygfeydd syfrdanol! Dau llety hunanarlwyo o ansawdd mewn plasty Fictoraidd yn ogystal â bwthyn thrawstiau a lle tân llechi. 7 erw o goetir preifat. Dillad gwely, tywelion, trydan, gwres canolog. Terasau hyfryd, barbeciw, ystafell sychu, storio beiciau gyda digonedd o le parcio.

Mwynderau

 • Mannau ar gael ar gyfer ysmygwyr
 • Dillad gwely ar gael
 • Cot ar gael
 • En-Suite
 • Gardd
 • Cadair uchel ar gael
 • Dim Ysmygu
 • Caniateir anifeiliaid anwes drwy drefniant
 • Cawod
 • Teledu yn yr ystafell/uned
 • Telerau arbennig i fwrw’r Sul, ganol wythnos neu wyliau byrion ar gael
 • Gwasanaeth gwarchod/offer gwrando plant
 • Croeso i bartion bws
 • Derbynnir cardiau credyd
 • Siop gwerthu bwyd ar y safle
 • Llofft llawr gwaelod
 • Mynediad i’r rhyngrwyd
 • Parcio
 • Yn agos i gludiant cyhoeddus
 • Ffôn yn yr ystafell/uned
 • Peiriant golchi ar y safle
 • WiFi ar gael

Gwobrau