Pont Minllyn

Dinas Mawddwy, Gwynedd, SY20 9LS

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01443 336000

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://www.cadw.gov.wales/pontminllyn

Pont gul ar draws Afon Dyfi yn Ninas Mawddwy. Adeiladwyd gan Dr John Davies ar ddechrau'r ail ganrif ar bymtheg.

Mwynderau

  • Yn agos i gludiant cyhoeddus