Tan y Bryn

 • 1 Star Rating Star icon rating the accommodation 1 Stars
 • 2 Star Rating Star icon rating the accommodation 2 Stars
 • 3 Star Rating Star icon rating the accommodation 3 Stars
 • 4 Star Rating Star icon rating the accommodation 4 Stars

Minffordd Street, Corris, Gwynedd, SY20 9SU

Retail Mobile Number Mobile Number icon for Snowdonia retail page 07956 426654

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page info@corriscottage.com

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page https://corriscottage.com

Bwthyn gwyliau hunanarlwyo 4 seren yw Tan y Bryn wedi'i leoli ym mhentref tawel Corris yn Neheudir Eryri. Wedi'i adnewyddu'n ddiweddar ac yn derbyn anifeiliaid anwes, mae'n cysgu hyd at 4. Mae wedi'i amgylchynu gan Goedwig Dyfi ac yn agos i'r bryniau a'r mynyddoedd lleol ar gyfer cerdded a heicio gwych, yn ogystal â bod yn lleoliad gwych ar gyfer beicio a beicio mynydd. Mae tafarn gwrw go iawn a chaffi organig funud o gerdded i ffwrdd. Llosgwr coed gyda basged o logiau am ddim i'ch croesawu wrth gyrraedd, teledu, WiFi, cegin wedi'i ffitio'n llawn, ystafell ymolchi gyda chawod, parcio preifat a gardd gerllaw.

Mwynderau

 • Peiriant golchi ar y safle
 • Croesewir teuluoedd
 • Telerau arbennig i fwrw’r Sul, ganol wythnos neu wyliau byrion ar gael
 • Arhosfan bws gerllaw
 • Gweithgareddau awyr agored gerllaw
 • Dillad gwely ar gael
 • Gardd
 • Dim Ysmygu
 • Te/Coffi
 • Caniateir anifeiliaid anwes drwy drefniant
 • Adeilad hanesyddol/heneb gerllaw
 • Gorsaf tren gerllaw
 • Golff ar gael (ar y safle neu gerllaw)
 • Llwybr beicio Sustrans gerllaw
 • Cylchdaith Llwybr Arfordir Cymru gerllaw
 • Llwybr Arfordir Cymru gerllaw
 • Parcio
 • WiFi am ddim
 • Traeth gerllaw
 • Beicio mynydd gerllaw
 • Llwybr beicio gerllaw
 • Llwybr cerdded gerllaw

Gwobrau

 • Thumbnail