Plas Weunydd

 • 1 Star Rating Star icon rating the accommodation 1 Stars
 • 2 Star Rating Star icon rating the accommodation 2 Stars
 • 3 Star Rating Star icon rating the accommodation 3 Stars
 • 4 Star Rating Star icon rating the accommodation 4 Stars
 • 5 Star Rating Star icon rating the accommodation 5 Stars

Llechwedd, Blaenau Ffestiniog, Gwynedd, LL41 3NB

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01766 610006

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page stay@plasweunydd.co.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page https://plasweunydd.co.uk/

Retail Book Direct Icon for Snowdonia retail page Llogi yn Uniongyrchol

Wedi'i leoli ar safle atyniadau arobryn Llechwedd & Zip World, a chanolfan beicio lawr mynydd o'r radd flaenaf, Antur Stiniog, Plas Weunydd yw'r canolfan perffaith ar gyfer eich gwyliau, p'un a ydych chi'n aros yn lleol ac yn mwynhau'r atyniadau neu'n mynd yn ddyfnach i mewn i Eryri a'r mynyddoedd a'r traethau rhyfeddol! Mae'r llety bwtîc hwn yn cynnwys pedair ystafell ar hugain unigryw a chwaethus gyda chwech pabell saffari moethus, Glampio Llechwedd, ar y bryniau y tu ôl. 

Mwynderau

 • En-Suite
 • Croesewir teuluoedd
 • Cadair uchel ar gael
 • Llwybr beicio Ffordd Brailsford Way gerllaw
 • Dim Ysmygu
 • Te/Coffi
 • Siaradir Cymraeg
 • Cot ar gael
 • WiFi ar gael
 • Adeilad hanesyddol/heneb gerllaw
 • Caffi/Bwyty ar y safle
 • Derbynnir cardiau credyd
 • Parcio
 • WiFi am ddim
 • Beicio mynydd gerllaw
 • Llwybr cerdded gerllaw
 • Mannau ar gael ar gyfer ysmygwyr
 • Trwyddedig/Trwydded Fwrdd/Bar neu Glwb Trwyddedig
 • Darperir ar gyfer deiet arbennig
 • Ffôn yn yr ystafell/uned
 • Gweithgareddau awyr agored gerllaw
 • Dillad gwely ar gael
 • Gardd
 • Caniateir anifeiliaid anwes drwy drefniant
 • Darpariaeth ar gyfer ymwelwyr anabl
 • Llofft llawr gwaelod
 • Archebu ar-lein ar gael

Gwobrau