Hostel CellB

 • 1 Star Rating Star icon rating the accommodation 1 Stars
 • 2 Star Rating Star icon rating the accommodation 2 Stars
 • 3 Star Rating Star icon rating the accommodation 3 Stars
 • 4 Star Rating Star icon rating the accommodation 4 Stars

Blaenau Ffestiniog, Gwynedd, LL41 3AD

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01766 832001

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page hostelcellb@outlook.com

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://cellb.org/

Arhoswch yn nhŷ heddlu Edwardaidd hanesyddol Blaenau Ffestiniog, sydd wedi'i drawsnewid i ddarparu ystafelloedd dorm cyfforddus yn ogystal â sinema a bar. Mae cegin hunanarlwyo fach ar gael neu gallwch chi gael diod yn y bar. Mae lle storio diogel ar gyfer beiciau ac offer dringo ar gael, gan wneud hyn yn sylfaen berffaith ar gyfer gwyliau anturus yn Eryri.
Yng nghanol Eryri, mae Blaenau Ffestiniog yn ganolfan berffaith ar gyfer dringwyr, beicwyr mynydd, a cherddwyr neu'r rhai sy'n chwilio am fwyd, diwylliant ac atyniadau gwych. Ar gyfer junkies adrenalin, mae Zip World & Bounce Below gerllaw ac mae llwybrau beicio mynydd gwych yng Nghoed y Brenin, Gwydr Forest, Penmachno ac o gwmpas Llyn Trawsfynydd, gan gynnwys rhai llwybrau teuluol.
Os nad ydych chi'n hoff o gweithgareddau adrenalin, mae digon i'w wneud o hyd.  Gallwch ymweld á  chwarel  Llechi Llechwedd, teithio ar y rheilffordd enwog Ffestiniog, cestyll a thraethau a phentref Portmeirion – a llawer mwy.

Mwynderau

 • Trwyddedig/Trwydded Fwrdd/Bar neu Glwb Trwyddedig
 • Croesewir teuluoedd
 • Telerau arbennig i fwrw’r Sul, ganol wythnos neu wyliau byrion ar gael
 • Cadair uchel ar gael
 • Arhosfan bws gerllaw
 • Gweithgareddau awyr agored gerllaw
 • Dillad gwely ar gael
 • Dim Ysmygu
 • Te/Coffi
 • Siaradir Cymraeg
 • WiFi ar gael
 • Gorsaf tren gerllaw
 • Llwybr beicio Sustrans gerllaw
 • Derbynnir cardiau credyd
 • Llofft llawr gwaelod
 • Parcio
 • Cyfleusterau cynhadledd ar gael
 • Cawod
 • WiFi am ddim
 • Croesewir grwpiau
 • Beicio mynydd gerllaw
 • Llwybr cerdded gerllaw

Gwobrau

 • Thumbnail