Go Below Underground Adventures

Conwy Falls Forest Park, Betws-y-Coed, Conwy, LL24 0PN

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01690 710108

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page ask@go-below.co.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://www.go-below.co.uk

Mae Go Below yn fusnes teuluol sydd wedi ennill gwobrau ac sy'n cynnig anturiaethau tanddaearol go iawn, beth bynnag fo'r tywydd. Dewch i fwynhau teithiau tanddaearol cyffrous hanner diwrnod a diwrnod llawn drwy fwyngloddiau wedi'u gadael yng Nghanol Eryri, a dod ar draws arteffactau hynafol, mynd ar gwch ar draws llynnoedd glas dwfn anghofiedig, dringo ac abseilio wynebau creigiau, a llywio dros bontydd a llinellau zip gwefreiddiol. Mae 5 antur unigryw yn amrywio o ran anhawster a lefel wefr - dim angen profiad, dim ogofa na gwasgu drwy fylchau bach - o'r Go Below Challenge Trip (10+) 5 awr i'r 'Mine to Mountain - The Ultimate Ascent' 14 awr. Antur epig ddiweddaraf Go Below yw Deep Sleep, y llety tanddaearol dyfnaf yn y byd! Disgynnwch i 1,375 troedfedd fertigol syfrdanol islaw mynyddoedd Eryri i ddarganfod y cabanau clyd a'r grotto rhamantus.

Mae'r holl deithiau'n cael eu harwain yn bersonol gan dywyswyr profiadol ac angerddol, a fydd yn eich cadw'n ddiogel wrth eich annog i fwynhau'r teithiau gwefreiddiol, a hefyd yn dangos cipolwg i chi o'r diwydiant llechi, a'i hanes, yn yr amgylchedd hwn sydd heb ei gyffwrdd. 
 

Gwobrau

  • Thumbnail

Mwynderau

  • Parcio
  • Croesewir grwpiau
  • Toiled
  • Caffi/Bwyty