Tyn-Y-Mur

 • 1 Star Rating Star icon rating the accommodation 1 Stars
 • 2 Star Rating Star icon rating the accommodation 2 Stars
 • 3 Star Rating Star icon rating the accommodation 3 Stars
 • 4 Star Rating Star icon rating the accommodation 4 Stars

Lôn Garmon, Abersoch, Gwynedd, LL53 7UL

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01758 712328

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page info@tyn-y-mur.co.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://tyn-y-mur.co.uk

Gwersyll agosaf at bentref enwog Abersoch, gyda'i thraethau hardd. Parc uchel gyda golygfeydd panoramig gwych o Eryri, Mynyddoedd Cambria, Porth Neigwl ac Ynys Enlli. Mae'r siop agosaf yn 5 munud o gerdded i ffwrdd ym mhentref prydferth bach o Llangian.

Mwynderau

 • Yn agos i gludiant cyhoeddus
 • Caniateir anifeiliaid anwes drwy drefniant
 • Parcio
 • Cawod
 • Mynediad i’r rhyngrwyd
 • WiFi ar gael
 • Siaradir Cymraeg
 • Peiriant golchi ar y safle
 • Llwybr Arfordir Cymru gerllaw
 • Codir ffi am danwydd/nwy
 • Derbynnir cardiau credyd
 • Toiled cemegol
 • Siop gwerthu bwyd ar y safle
 • Pwynt trydan