Carrog Farm Cottages

 • 1 Star Rating Star icon rating the accommodation 1 Stars
 • 2 Star Rating Star icon rating the accommodation 2 Stars
 • 3 Star Rating Star icon rating the accommodation 3 Stars
 • 4 Star Rating Star icon rating the accommodation 4 Stars
 • 5 Star Rating Star icon rating the accommodation 5 Stars

Carrog, Llangwnadl, Gwynedd, LL53 8NL

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01758 730670 Retail Mobile Number Mobile Number icon for Snowdonia retail page 07815 793998

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page enquiries@carrogfarm.co.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://www.carrogfarm.co.uk/

Tri bwthyn fferm chwaethus mewn lleoliad cefn gwlad heddychlon gyda golygfeydd o'r môr. Ger traethau tywodlyd a llwybr arfordirol yn Llangwnadl, Tudweiliog a Nefyn. Maent yn ddelfrydol ar wahân neu ar y cyd ar gyfer gwyliau teulu, gwyliau rhamantus neu grwpiau mawr. Glan gydag offer penigamp. Mynediad Wi-Fi a thyweli. Ardaloedd patio a gardd fawr. Croeso i gŵn.

Mwynderau

 • Yn agos i gludiant cyhoeddus
 • Parcio
 • Mynediad i’r rhyngrwyd
 • Telerau arbennig i fwrw’r Sul, ganol wythnos neu wyliau byrion ar gael
 • Dim ysmygu o gwbl
 • Dillad gwely ar gael
 • Llofft llawr gwaelod
 • Fferm weithiol
 • Caniateir anifeiliaid anwes drwy drefniant
 • Dim Ysmygu
 • Teledu yn yr ystafell/uned
 • Siaradir Cymraeg
 • Peiriant golchi ar y safle
 • Cot ar gael
 • Cadair uchel ar gael
 • Gardd

Gwobrau