Sychnant

 • 1 Star Rating Star icon rating the accommodation 1 Stars
 • 2 Star Rating Star icon rating the accommodation 2 Stars
 • 3 Star Rating Star icon rating the accommodation 3 Stars

Ger y Nant, Bryncroes, Gwynedd, LL53 8ET

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01758 730767 Retail Mobile Number Mobile Number icon for Snowdonia retail page 07812 654730

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page ann.griffith@hotmail.co.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://sychnant.co.uk/

Cyn dŷ fferm yw Sychnant ym Mhenryn Llŷn, 4 milltir o Aberdaron a Thraeth Porthor, 8 milltir o Abersoch. Trawstiau ar y tô yn yr ystafell fyw a hefyd teledu a DVD. Cegin gyda bwrdd , stôf ac oergell. Ystafell gyda peiriant golchi, sychwr a rhewgell. Tair ystafell wely, dwy ddwbl, ac un efo gwelyau bync maint llawn. Ystafell ymolchi i fyny grisiau ac ystafell gawod i lawr grisiau. Gwrês canolog olew. Gardd o flaen y tŷ. Digon o le parcio. 

Mwynderau

 • Dillad gwely ar gael
 • Cot ar gael
 • Dim Ysmygu
 • Parcio
 • Teledu yn yr ystafell/uned
 • Mannau ar gael ar gyfer ysmygwyr
 • Codir ffi am danwydd/nwy
 • Peiriant golchi ar y safle
 • Croesewir teuluoedd
 • Telerau arbennig i fwrw’r Sul, ganol wythnos neu wyliau byrion ar gael
 • Cadair uchel ar gael
 • Gweithgareddau awyr agored gerllaw
 • Cylchdaith Llwybr Arfordir Cymru gerllaw
 • Gardd
 • Siaradir Cymraeg
 • Caniateir anifeiliaid anwes drwy drefniant
 • Fferm weithiol
 • Adeilad hanesyddol/heneb gerllaw
 • Llwybr Arfordir Cymru gerllaw
 • Traeth gerllaw
 • Llwybr beicio gerllaw
 • Llwybr cerdded gerllaw