Plas yn Rhiw

Rhiw, Gwynedd, LL53 8AB

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01758 780219

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page plasynrhiw@nationaltrust.org.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page https://www.nationaltrust.org.uk/plas-yn-rhiw

Dyma blasty bach a pherffaith Tuduraidd/Sioraidd sy’n dyddio o’r 17eg Ganrif a sydd bellach yng ngofal yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol. Mae lleoliad y plasty yn ei hun yn werth ei weld. Saif Plas yn Rhiw mewn lleoliad godidog ar drwyn Pen Llŷn, gyda golygfeydd o Borth Neigwl ar draws Bae Ceredigion (mae'r enw Saesneg, sef Hell’s Mouth yn rhoi awgrym o’r prydferthwch gwyllt). Yn y Plasty ei hun mae’r ardd addurniadol bendigedig yn cynnwys nifer o goed a phlanhigion blodeuol, gwelyau ffrâm gwrych bocs a llwybrau glaswelltog. Lle bendigedig!

Gwobrau

  • Thumbnail

Mwynderau

  • Parcio
  • Llwybr Arfordir Cymru gerllaw
  • Cylchdaith Llwybr Arfordir Cymru gerllaw
  • Caffi/Bwyty ar y safle
  • Adeilad hanesyddol/heneb gerllaw
  • Pwynt gwefru cerbydau trydan