The Lion Hotel

Tudweiliog, LL53 8ND

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01758 770244

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page martlee.lion@gmail.com

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://www.lionhoteltudweiliog.co.uk/

Mae’r Lion yn dafarn draddodiadol yng nghanol pentref Tudweiliog. Rydym yn cynnig bwyd da, cwrw lleol a dewis eang o wisgi brag a dewis cynyddol o jin. Mae gennym faes parcio mawr, gardd lle mae croeso i gŵn, cae chwarae ac ystafell fwyta sy’n addas i deuluoedd. Caiff prydau cinio a swper eu darparu ym mhob rhan o’r dafarn. Mae pedair ystafell ddwbl en-suite - gall dwy o rain gael eu troi’n ystafelloedd ‘twin’. Yr Lion yw’r unig lety trwyddedig sy’n agos i Lwybr yr Arfordir.

Mwynderau

 • Parcio
 • Mynedfa i’r Anabl
 • Croeso i bartion bws
 • Arhosfan bws gerllaw
 • Derbynnir cardiau credyd
 • Toiled
 • Gwybodaeth i ymwelwyr
 • Croesewir teuluoedd
 • WiFi ar gael
 • Taliad Apple
 • Toiledau Anabl
 • Derbynnir Cŵn
 • WiFi am ddim
 • Talebau rhodd ar gael