Turtle Photography

Full name icon Full name icon for Snowdonia accomodation page Martin Turtle

Unit 6, The Craft Centre, Abersoch, LL53 7UG

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01758 713641

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page martin@turtlephotography.co.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://www.turtlephotography.co.uk/

Y rhan orau o fod yn ffotograffydd tirlun yw casglu'r lleoedd arbennig hynny ym mywydau pobl. Teimlo’r cariad tuag at leoliad, yn eu holl hwyliau gwych a defnyddio’r ysgogiad i fod yn greadigol, i dynnu lluniau a chadw’r atgof am oes. 

Mae’n tynnu lluniau gyda’i holl galon ac enaid.