Flipside Jewellery

Full name icon Full name icon for Snowdonia accomodation page Simon Harris

Unit 1+2, Antur Aberuchaf, Lon Garmon, Abersoch, LL53 7UG

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01758 712772

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page simon@flipsidejewellery.co.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://www.flipsidejewellery.co.uk/

Mae Flipside wedi'i leoli yng Nghanolfan Grefftau Abersoch, lleoliad hardd a thawel o ysguboriau wedi'u trosi, lle mae ieir a gwyddau’n cerdded yn rhydd. Gellir gweld a chlywed y môr (bob amser yn temtio Simon allan i chwarae!) Ac mae'r Wyddfa'n sefyll ar draws y bae. 

Y lleoliad hwn sy'n ysbrydoli dyluniad Simon yng nghasgliad craidd Flipside ond yn gynyddol, mae ganddo enw da am ei wasanaeth comisiynu, gan helpu cwsmeriaid i gyflawni eu gweledigaeth ar gyfer y darn delfrydol o emwaith. Mae'r holl emwaith Flipside wedi'u gwneud â llaw ar y safle ac yna eu hanfon at swyddfa yn Sheffield ar gyfer y dilysnod.