Ffynnon Gybi

Llangybi, Gwynedd, LL53 6LZ

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01443 336000

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page https://cadw.gov.wales/daysout/st-cybis-well/?skip=1&lang=cy

Safle hardd hen ‘ffynnon sanctaidd’ i Sant Cybi o’r chweched ganrif. Mae dwy siambr ffynnon o garreg a bwthyn wedi goroesi.

Mwynderau

  • Adeilad hanesyddol/heneb gerllaw