Blas Lôn Las | Ffarm Moelyci

Lôn Felin Hen, Tregarth, Gwynedd, LL57 4BB

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01248 602793

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page office@moelyci.org

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://www.moelyci.org

Blas Lôn Las yw lle mae'r gymuned yn cwrdd â bwydydd lleol. Dyma eich siop gymunedol leol sy'n cyflenwi ystod eang o lysiau, planhigion a blodau a dyfir yn lleol, bara, wyau, llaeth a chymaint mwy. Rydych hefyd yn dod o hyd i ddanteithion lleol fel Caws Cosyn Cymru, cigoedd lleol a chynnyrch ffres o ffermydd cyfagos ac ystod eang o nwyddau sych, jamiau a siytni. Mae ganddynt hyd yn oed Glwb Bocsys Llysiau wythnosol gyda bwydydd tymhorol drwy gydol y flwyddyn. Mae eu caffi ar agor yr un fath â'u siop, gan werthu danteithion sawrus cartref lleol da. Yn ystod misoedd y gaeaf mae'r llosgydd coed ymlaen, sy'n creu awyrgylch croesawgar, cynnes hyfryd.

Mwynderau

 • Parcio
 • Derbynnir Cŵn
 • Arhosfan bws gerllaw
 • Derbynnir cardiau credyd
 • Toiled
 • Croesewir teuluoedd
 • WiFi ar gael
 • Caffi/Bwyty ar y safle
 • Toiledau Anabl
 • Cyfleusterau newid babanod
 • WiFi am ddim

Gwobrau

 • Thumbnail