Caffi Seren

88 Stryd Fawr, Bethesda, Gwynedd, LL57 3AR

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01248 600661

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page https://caffi-seren.business.site/

Gwerthir brecwast, cinio, panini's a brechdanau wedi eu tostio.

Gwobrau

 • Thumbnail

Mwynderau

 • Mynedfa i’r Anabl
 • WiFi ar gael
 • Toiled
 • Arhosfan bws gerllaw
 • Derbynnir Cŵn
 • Croesewir teuluoedd
 • Toiledau Anabl
 • Gwybodaeth i ymwelwyr
 • Derbynnir cardiau credyd
 • Cyfleusterau newid babanod
 • WiFi am ddim