Caffi Seren

Full name icon Full name icon for Snowdonia accomodation page John Bullock

High Street, Bethesda, LL57 3AR

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01248 600661

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page johnbullock1964@aol.co.uk

Gwerthir brecwast, cinio, panini's a brechdanau wedi eu tostio.

Gwobrau

 • Thumbnail

Mwynderau

 • Mynedfa i’r Anabl
 • WiFi ar gael
 • Toiled
 • Gorsaf bws gerllaw
 • Derbynnir Cŵn
 • Croesewir teuluoedd
 • Toiledau Anabl
 • Gwybodaeth i ymwelwyr
 • Derbynnir cardiau credyd
 • Cyfleusterau newid babanod
 • WiFi am ddim