Greenacres Holiday Park

  • 1 Star Rating Star icon rating the accommodation 1 Stars
  • 2 Star Rating Star icon rating the accommodation 2 Stars
  • 3 Star Rating Star icon rating the accommodation 3 Stars
  • 4 Star Rating Star icon rating the accommodation 4 Stars

Morfa Bychan, Porthmadog, Gwynedd, LL49 9YF

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01766 512781

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page https://www.haven.com/touring-camping/parks/north-wales/greenacres

Retail Book Direct Icon for Snowdonia retail page Llogi yn Uniongyrchol

Lle mae'r mynyddoedd yn cwrdd â'r môr yw lle byddwch chi'n dod o hyd i Barc Gwyliau Greenacres, man i ddianc iddo fo ar lan y môr gyda'r cyfan yn golygu awyr iach, lleoliad anhygoel ac amgylchedd syfrdanol. Mae yna gyfleusterau gwych fel pwll dan do wedi'i gynhesu a SplashZone awyr agored, llwyth o weithgareddau ac adloniant gwych. Mae Traeth y Graig Ddu ochr yn ochr â'r parc ac mae yna hefyd warchodfa natur, system dwyni llawn bywyd gwyllt wedi'i llenwi â sain nodweddiadol clochdar y cerrig ac ehedydd. Cynhelir nifer o ddigwyddiadau dros yr haf i ennyn brwdfrydedd ymwelwyr sy'n aros yn Greenacres am yr amgylchedd lleol. Yn ogystal â'r carafanau statig, mae yna amrywiaeth o leiniau teithiol, a chyfleusterau i gyd-fynd, gyda phopeth sydd ei angen arnoch i wneud eich arhosiad yn un cyfforddus. 

Mwynderau

  • Pwll nofio
  • Llwybr Arfordir Cymru gerllaw
  • Caffi/Bwyty ar y safle
  • Siop gwerthu bwyd ar y safle
  • Archebu ar-lein ar gael

Gwobrau

  • Thumbnail