Henfaes Guest House

 • 1 Star Rating Star icon rating the accommodation 1 Stars
 • 2 Star Rating Star icon rating the accommodation 2 Stars
 • 3 Star Rating Star icon rating the accommodation 3 Stars
 • 4 Star Rating Star icon rating the accommodation 4 Stars
 • 5 Star Rating Star icon rating the accommodation 5 Stars

Porthmadog Road, Criccieth, Gwynedd, LL52 0HP

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01766 522396

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page david.pryce@btinternet.com

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://www.henfaes.com/

Tŷ mawr ar ben ei hun yw Henfaes wedi’i leoli ar ymylon y dref yn edrych dros Fae Ceredigion. Mae Henfaes yn cynnig y llety gorau a bwyd ardderchog gydag awyrgylch cyfeillgar. Mae pob pryd o fwyd wedi’i goginio’n ffres ac mae dewis eang ar y fwydlen ac mae rhestr win dda. Mae lolfa i breswylwyr a lolfa haul. 5 o ystafelloedd moethus preifat. Golygfeydd o’r môr a’r mynyddoedd. Gwely a brecwast a chinio gyda’r nos. Dim ystafelloedd teulu. Parcio preifat. Modurdai preifat ar gael.

Mwynderau

 • Caffi/Bwyty ar y safle
 • En-Suite
 • Gardd
 • Mynediad i’r rhyngrwyd
 • Trwyddedig/Trwydded Fwrdd/Bar neu Glwb Trwyddedig
 • Parcio
 • Yn agos i gludiant cyhoeddus
 • Te/Coffi
 • Dim ysmygu o gwbl
 • Teledu yn yr ystafell/uned
 • Cylchdaith Llwybr Arfordir Cymru gerllaw
 • Llwybr Arfordir Cymru gerllaw
 • WiFi ar gael

Gwobrau