Bryn Bella Guest House

 • 1 Star Rating Star icon rating the accommodation 1 Stars
 • 2 Star Rating Star icon rating the accommodation 2 Stars
 • 3 Star Rating Star icon rating the accommodation 3 Stars
 • 4 Star Rating Star icon rating the accommodation 4 Stars

Lôn Muriau, Llanrwst Road, Betws-y-Coed, Conwy, LL24 0HD

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01690 710627

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page welcome@bryn-bella.co.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://www.bryn-bella.co.uk/

Mae Bryn Bella yn llety sydd wedi ennill gwobrau, mae’n ecogyfeillgar a chewch groeso cynnes yma. Mwynhewch olygfeydd syfrdanol o Fetws-y-coed a’r ardal o gwmpas. Pob ystafell gyda chyfleusterau o’r safon uchaf i wneud eich arhosiad yn gyfforddus a phleserus. Cafodd y llety hwn ganmoliaeth uchel gan yr AA ac mae yn y 10% uchaf o lefydd i aros yn Eryri.

Mwynderau

 • Derbynnir cardiau credyd
 • Gardd
 • Mynediad i’r rhyngrwyd
 • Dim Ysmygu
 • Yn agos i gludiant cyhoeddus
 • Te/Coffi
 • Llwybr beicio Ffordd Brailsford Way gerllaw
 • Llofft llawr gwaelod
 • Gellir gadael y trefniadau yng ngofal trefnydd teithio
 • Parcio
 • Darperir ar gyfer deiet arbennig
 • Dim ysmygu o gwbl
 • WiFi ar gael
 • Pwynt gwefru cerbydau trydan