Bodnant Caravan Park

 • 1 Star Rating Star icon rating the accommodation 1 Stars
 • 2 Star Rating Star icon rating the accommodation 2 Stars
 • 3 Star Rating Star icon rating the accommodation 3 Stars
 • 4 Star Rating Star icon rating the accommodation 4 Stars

Nebo Road, Llanrwst, Conwy, LL26 0SD

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01492 640248

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page info@bodnant-caravan-park.co.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://www.bodnant-caravan-park.co.uk/

Safle carafannau bychan ar gyfer carafannau teithiol, carafannau modur, pebyll a dwy garafán gwyliau, wedi’u hamgylchynu gan goed a nant. Rydym wedi ennill cystadleuaeth Cymru yn ei Blodau sawl gwaith. Mae’r safle wedi’i dirlunio gyda llwyni, gwelyau blodau a hen offer fferm. Lleolir y parc carafannau ym mhrydferthwch Dyffryn Conwy ac mae’n ganolfan ddelfrydol ar gyfer teithio o amgylch y mynyddoedd, y llynnoedd a’r arfordir yng ngogledd Cymru. Lleiniau caled / lleiniau glaswellt aml-wasanaeth ar gael.

Mwynderau

 • Toiled cemegol
 • Pwynt trydan
 • Nwy ar gael
 • Dim Ysmygu
 • Cawod
 • Teledu yn yr ystafell/uned
 • WiFi ar gael
 • Derbynnir cardiau credyd
 • Gardd
 • Mynediad i’r rhyngrwyd
 • Yn agos i gludiant cyhoeddus
 • Dim ysmygu o gwbl
 • Siaradir Cymraeg
 • Fferm weithiol