Craig-y-Dderwen Riverside Hotel

 • 1 Star Rating Star icon rating the accommodation 1 Stars
 • 2 Star Rating Star icon rating the accommodation 2 Stars
 • 3 Star Rating Star icon rating the accommodation 3 Stars
 • 4 Star Rating Star icon rating the accommodation 4 Stars

Betws-y-Coed, Conwy, LL24 0AS

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01690 710293

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page info@snowdoniahotel.com

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://www.snowdoniahotel.com/

Adeiladwyd y gwesty yn oes Fictoria yng nghanol golygfeydd godidog Parc Cenedlaethol Eryri. Mae'r gwesty gwledig pedair seren hwn yn gwneud y gorau o’i leoliad tawel o fewn tiroedd sy’n ymestyn i 16 acer ar lannau’r afon Conwy. Mae bwyty sydd wedi ennill gwobrau a 18 o ystafelloedd a chyfres of ystafelloedd sydd newydd eu hailwampio i’w cael yn y gwesty.

Mwynderau

 • Mannau ar gael ar gyfer ysmygwyr
 • Caffi/Bwyty ar y safle
 • Cot ar gael
 • En-Suite
 • Gardd
 • Cadair uchel ar gael
 • Trwyddedig/Trwydded Fwrdd/Bar neu Glwb Trwyddedig
 • Caniateir anifeiliaid anwes drwy drefniant
 • Darperir ar gyfer deiet arbennig
 • Ffôn yn yr ystafell/uned
 • Telerau arbennig i fwrw’r Sul, ganol wythnos neu wyliau byrion ar gael
 • WiFi ar gael
 • Gwasanaeth gwarchod/offer gwrando plant
 • Croeso i bartion bws
 • Derbynnir cardiau credyd
 • Llwybr beicio Ffordd Brailsford Way gerllaw
 • Llofft llawr gwaelod
 • Mynediad i’r rhyngrwyd
 • Parcio
 • Yn agos i gludiant cyhoeddus
 • Te/Coffi
 • Teledu yn yr ystafell/uned
 • Siaradir Cymraeg

Gwobrau