Garth Dderwen

 • 1 Star Rating Star icon rating the accommodation 1 Stars
 • 2 Star Rating Star icon rating the accommodation 2 Stars
 • 3 Star Rating Star icon rating the accommodation 3 Stars

Vicarage Road, Betws-y-Coed, Conwy, LL24 0AD

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01690 710491

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page welcome@garth-dderwen.co.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://www.garth-dderwen.co.uk/

Mae croeso cynnes yn eich aros yn y Gwesty Fictoraidd yma. Safle canolog yn y pentref tawel, 4 munud o orsaf drenau. Parcio preifat, lolfa, ystafell sychu, storio beiciau, WiFi, deietau traddodiadol / arbennig. Lleolir yn ganolog ar gyfer teithio Eryri a Gogledd Cymru. Teithiau Cerdded / cwrs golff 2 funud o’r tŷ. Archebwch ar-lein neu ffoniwch 01690 710491 am gynigion arbennig.

Mwynderau

 • Derbynnir cardiau credyd
 • Llofft llawr gwaelod
 • Parcio
 • Darperir ar gyfer deiet arbennig
 • Dim ysmygu o gwbl
 • Gardd
 • Mynediad i’r rhyngrwyd
 • Yn agos i gludiant cyhoeddus
 • Te/Coffi
 • Teledu yn yr ystafell/uned
 • WiFi ar gael

Gwobrau