Siwgr a Sbeis

Parc Ty Gwyn, Betws Rd, Llanrwst, LL26 0PQ

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01492 641940

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://www.siwgrasbeis.com/

Siwgr a Sbeis yw un o brif bobyddion Cymru sydd yn cynnig bob peth blasus a da - cacennau, pwdinau, a hyd yn oed quiches chwaethus. O gacennau sbwng moethus i ffrwythau ysgafn, o bwdinau anhygoel Gymreig a wnaiff dynnu dŵr i’r dannedd, o gacennau Nadolig i gacennau priodas i hampers corfforaethol arbennig a mwy, Siwgr a Sbeis yw gwneuthurwr blaenllaw Cymru a chyflenwr o bob peth sy'n flasus ac yn dda. Mae pob rysáit yn gyfrinach warchodedig.