Blas ar Fwyd

Heol yr Orsaf, Llanrwst, LL26 0BT

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01492 640215

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page criw@blasarfwyd.com

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page https://www.blasarfwyd.com/

Ers sefydlu ein delicatessen yn Llanrwst ym 1988 yn gwerthu bwyd a gwin cain o Gymru ac ar draws y byd, rydym wedi bod yn gwasanaethu'r cyhoedd yn ein siopau, bwytai ac arlwyo digwyddiadau, yn ogystal â bodloni gofynion y traddodiadau cyfanwerthu yng Nghymru.
Mae ein busnes delicatessen yn derbyn amrywiaeth eang o gynnyrch, y mae llawer ohonynt naill ai'n dod yn uniongyrchol gan y cynhyrchwyr neu'n cael ei fewnforio yn arbennig ar gyfer Blas ar Fwyd. Daw ein gwinoedd o winllannoedd arbenigol ledled y byd, tra bod llawer o'n cawsiau'n gynnyrch o eifr, defaid a gwartheg sy'n pori yn naturiol ac yn rhydd ar fryniau ucheldiroedd Cymru.
Os ydych chi'n chwilio am gynnyrch Cymreig, bwydydd anarferol, arbenigeddau Ewropeaidd, gwneuthurwyr a gwinoedd gwych, melysion a chacennau wedi'u gwneud yn draddodiadol, bwyd a baratowyd ar gyfer eich digwyddiadau a'ch dathliadau preifat, neu fwyd o safon wedi'i baratoi gyda'r cynhwysion mwyaf ffres, yna cymerwch amser i ymweld â Blas ar Fwyd.