Plas Penaeldroch Manor

Pont y Pant, Dolwyddelan, Conwy, LL25 0PJ

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01690 750316 Retail Mobile Number Mobile Number icon for Snowdonia retail page 07889 393407

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page office@penaeldroch.co.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page https://www.penaeldroch.co.uk/

Caffi trwyddedig gyda golygfeydd eithriadol o'r afon, sy'n cynnig croeso cynnes, cacennau cartref a chyffeithiau a bwyd poeth wedi'i goginio'n ffres. Cigydd lleol sy'n cyflenwi'r byrgyrs, selsig a chig moch. Mae parcio a WiFi am ddim, ac mae croeso i blant a chŵn. Cynigir coffi Barista ac ystod eang o de, ac mae Plas Penaeldroch Manor bob amser yn barod i'ch croesawu, ta waeth pa mor wlyb a mwdlyd mae eich parti neu gi!

Gwobrau

 • Thumbnail

Mwynderau

 • Parcio am ddim
 • WiFi am ddim
 • Derbynnir Cŵn
 • Croesewir teuluoedd
 • WiFi ar gael
 • Toiled
 • Cyfleusterau newid babanod
 • Mynedfa i’r Anabl
 • Arhosfan bws gerllaw
 • Derbynnir cardiau credyd
 • Llwybr beicio Ffordd Brailsford Way gerllaw