The Ferns Guesthouse

 • 1 Star Rating Star icon rating the accommodation 1 Stars
 • 2 Star Rating Star icon rating the accommodation 2 Stars
 • 3 Star Rating Star icon rating the accommodation 3 Stars
 • 4 Star Rating Star icon rating the accommodation 4 Stars

Holyhead Road, Betws-y-Coed, Conwy, LL24 0AN

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01690 710587

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page welcome@ferns-guesthouse.co.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://www.ferns-guesthouse.co.uk

Mae croeso cynnes a gwasanaeth cyfeillgar i’w gael yma yn The Ferns, sydd mewn lleoliad delfrydol o fewn taith gerdded hawdd i fwytai, bariau, siopau, yr orsaf drenau a gorsaf bysiau’r Sherpa'r Wyddfa ym Metws-y-coed. Brecwast gwerth chweil, ystafelloedd en-suite, parcio, cysylltiad Wi-Fi am ddim. Lle delfrydol i aros i deithio o gwmpas Eryri a Gogledd Cymru.

Mwynderau

 • Derbynnir cardiau credyd
 • Mynediad i’r rhyngrwyd
 • Parcio
 • Yn agos i gludiant cyhoeddus
 • Darperir ar gyfer deiet arbennig
 • Te/Coffi
 • Dim ysmygu o gwbl
 • Teledu yn yr ystafell/uned
 • Siaradir Cymraeg
 • WiFi ar gael

Gwobrau