Pen Y Gwryd Hotel

Nant Gwynant, Gwynedd, LL55 4NT

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01286 870211

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://www.pyg.co.uk

Tafarn / gwesty mynydda hanesyddol yn agos iawn i'r Wyddfa mewn ardal hardd. Ceir nifer o ystafelloedd gyda phaneli coed clyd â llawer o gofebion mynydda yn ogystal â sawl llofnod enwog yn cwmpasu'r nenfwd. Gwerthir cwrw ‘Mŵs Piws’. Mae yna hefyd ardd gwrw wrth ochr yr adeilad i eistedd, ymlacio ac i weld y golygfeydd.


 

Gwobrau

  • Thumbnail

Mwynderau

  • Parcio
  • Derbynnir cardiau credyd
  • Croesewir teuluoedd
  • Toiled
  • Derbynnir Cŵn